บริษัท โปรบิลด์  ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า จำหน่าย และรับติดตั้งวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546

     โดยมีทีมงานวิศวกรและนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจงานก่อสร้างมากกว่า 10 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นในการคัดสรรวัตถุดิบคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งงานติดตั้งและบริการต่างๆ อาทิ เช่น การสำรวจ ออกแบบ การให้คำแนะนำเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงาน ตลอดจนส่งมอบผลงานที่รวดเร็วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

      เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการติดตั้งและบริการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานที่ตั้งไว้เสมอมาในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า