Repair, Renovate work
งานเสริมกำลังโครงสร้าง, เสา, คาน, พื้นคสล. , งานซ่อมแซมโครงสร้าง,รอยรั่ว,รอยร้าว

การก่อสร้างอาคารมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างซึ่งมีผลต่อความเสียหายของคอนกรีตซึ่งความเสียหายของคอนกรีตเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น การออกแบบ, วัสดุ, การก่อสร้าง,การใช้งาน,สิ่งแวดล้อมและการที่คอนกรีตต้องสัมผัสกับสภาวะต่างๆ ลักษณะที่จะพบเห็นบ่อยๆ เช่น การแตกตัว, การกะเทาะ การแตกร้าว, การรั่วซึม

  • งานเสริมกำลังคอนกรีต
    • CFRP  Structure  Strengthening
  • งานซ่อมแซมฐานราก  งานซ่อมแซมพื้น
    • Polyurethane Foam  Injection
    • Epoxy Injection
CFRP Structure Strengthening

Carbon Fiber Structural Strengthening   :  งานเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) เพื่อให้โครงสร้างรับกำลังได้มากขึ้นและสามารถต้านทานแผ่นดินไหว ใช้สำหรับระบบการเสริมกำลังโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบ CFRP ประกอบด้วยแผ่น CFRP กับโครงสร้างที่ทากาวอีพ๊อกซี่เรซิ่น ระบบเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเสริมค่ากำลังแรงดัดของอาคารที่รับน้ำหนักแบบไดนามิกและแบบคงที่ และโครงสร้างอื่น ๆ เช่น สะพาน คาน เพดาน และผนัง ทำให้มีความคงทนในระยะยาว

Polyurethane Foam Injection

    เป็นเทคนิคการแก้ไขปัญหาการรั่วซึม ซึ่งเกิดเนื่องจากมีการรั่วซึมตามแนวรอยต่อคอนกรีตที่เกิด ภายในคอนกรีตเป็นโพรง  โดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการอัดน้ำยา PU Foam Injection เข้าไปในเนื้อคอนกรีต เมื่อน้ำยา PU Foam สัมผัสกับน้ำจะสามารถขยาย โดยไม่มีการหดตัวหลังจากการแข็งตัว  จึงทำให้ได้เนื้อโฟมที่แน่นและยืดหยุ่นเพื่อเข้าไปอุดปิดโพรงและช่องว่างในคอนกรีตทำให้แก้การรั่วซึงได้

Epoxy Injection

เป็นเทคนิคการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าว ด้วยวิธีการอัดน้ำยาอีพ๊อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Injection) สองส่วนผสมที่มีความหนืดต่ำสามารถลื่นไหลเข้าไปในรอยแตกร้าวขนาดเล็กได้ดี มีความสามารถในการยึดเกาะคอนกรีตและเหล็กสูงแข็งตัวและมีค่า Compressive Strenght สูงอย่างรวดเร็วโดยไม่หดตัว

งานซ่อมแซมฐานราก
งานซ่อมแซมพื้น
Drainage Cell
เมนู