Floor coating system
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นคอนกรีต

การติดตั้งระบบเคลือบผิวพื้น  เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน เชื้อโรค ฯลฯ ฝั่งลงไปในเนื้อคอนกรีต เพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นโรงงาน อาคาร ที่พักอาศัย ทางบริษัทได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ดังนี้

  • Epoxy ( Coating/Self leveling)
  • Polyurethane Floor
  • Floor hardener
  • Tank Linning Epoxy Coating

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นคอนกรีต

Self leveling epoxy floor
พื้นอีพ็อกซี่ ชนิด ปรับระดับด้วยตัวเอง
(Self Leveling)

Self leveling epoxy floor
พื้นอีพ็อกซี่ ชนิด ปรับระดับด้วยตัวเอง
(Self Leveling) (Solvent Free)

Self-smoothening polyurethane anti-bacteria
พื้นโพลียูรีเทนผิวเนียน ป้องกันการฝังตัวของเชื้อโรค ใช้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบได้

Non-metallic  floor  hardener RC. Floor

Tank Lining Epoxy Coating (ในแท๊งค์น้ำ)

EPOXY SELF LEVELING FLOOR COATING
POLYURETHANE FLOOR COATING

 

FLOOR HARDENER งานขัดพื้นผิวแกร่ง

Floorhard

เสริมพื้นแกร่ง ชนิด Non-Metalic

TANK LINING EPOXY COATING
เมนู