อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ
สถาบันบำราษฎรนราดูร จังหวัดนนทบุรี
อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์(ดาดฟ้า ชั้น 3)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์(ดาดฟ้า ชั้น 5)
โรงพยาบาลสงฆ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ 7 ชั้น
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ 7 ชั้น
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
อาคารศัลยกรรมกระดูก 6 ชั้น 144 เตียง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารพักพยาบาล 32 ห้องและ 24 ห้อง
โรงพยาบาลห้วยราช
โรงพยาบาลนาโพธิ์
โรงพยาบาลละหานทราย
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหนองกี่
โรงพยาบาลท่าตูม
จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
อาคารศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก 9 ชั้น
โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่
จังหวัดแพร่
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
อาคารอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
จังหวัดเชียงใหม่
อาคารส่งเสริมสุขภาพรัตนบุรี
โรงพยาบาลรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
อาคารผู้ป่วย 298 เตียง
โรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกรุงเทพ
(ซอยศูนย์วิจัย)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ห้างสรรพสินค้าสุพรีมสามเสน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล ทเว็นตี้วัน สุขุมวิท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารสถานทูตมาเลเซีย ถนนสาทรเหนือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารสถานทูตสิงค์โปร์ ถนนสาทรใต้
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารศูนย์สารสนเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แก่ สถานีไฟฟ้า,แรงสูงแม่เมาะ
สีคิ้ว, นครราชสีมา 3, นครพนม, สกลนคร, ภูเก็ต,
พังงา, ภาชี, ท่าตะโก, วังน้อย, ลำพูน, พิจิตร, พะเยา, บุรีรัมย์, สมุทรสาครและพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
จังหวัดกรงเทพมหานคร
สำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย(UN)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงอาหาร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อาคารบำบัด 6 ชั้น โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารศรีสังวาล โรงเรียนศรีสังวาล
ลานพระอินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
อาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สถานีไฟฟ้านครหลวง หลวงแพ่ง จ.สมุทรปราการ
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปลายพระยา
โรงพยาบาลสิชล
Betong International Airport
คลังเก็บวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน ECN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เมนู